Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

ΝΕΩΝ 5ος ΟΜΙΛΟΣ

Βαθμολογία

ομάδεςβαθμοίποινέςγκολN/I/Hεντόςεκτός
ΑΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 12025-3 4-0-0 16-2 2-0-0 9-1 2-0-0 
ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ 1009-5 3-1-0 4-3 1-0-0 5-2 2-1-0 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 704-2 2-1-0 2-1 1-0-0 2-1 1-1-0 
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 6012-7 2-0-2 2-2 1-0-1 10-5 1-0-1 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 608-4 2-0-1 8-4 2-0-1 0-0 0-0-0 
ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 304-9 1-0-3 0-3 0-0-2 4-6 1-0-1 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 308-26 1-0-3 1-11 0-0-2 7-15 1-0-1 
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 103-4 0-1-1 2-2 0-1-0 1-2 0-0-1 
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 109-13 0-1-3 5-7 0-1-1 4-6 0-0-2 
ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ 000-9 0-0-2 0-7 0-0-1 0-2 0-0-1 

Σημειώσεις:

- Σημαντική σημείωση σχετικά με την βαθμολογία:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες(άρθρο 20 του Κ.Α.Π.). Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να παρουσιαστεί αυτόματα (ηλεκτρονικά) στην άνω βαθμολογία.Αναλυτικά οι αγωνιστικές

1η αγωνιστική
ΑΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ111ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ01ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ52ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ11ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

2η αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ09ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ07ΑΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ01ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ43ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

3η αγωνιστική
ΑΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ51ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ20ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ46ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ21ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ02ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ

4η αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ12ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ21ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ12ΑΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ22ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ

5η αγωνιστική
ΑΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ

6η αγωνιστική
ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΑΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

7η αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΑΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

8η αγωνιστική
ΑΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

9η αγωνιστική
ΑΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
10η αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΑΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

11η αγωνιστική
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

12η αγωνιστική
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥΑΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

13η αγωνιστική
ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

14η αγωνιστική
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΑΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

15η αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

16η αγωνιστική
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

17η αγωνιστική
ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣΑΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

18η αγωνιστική
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣΑΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ

ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ 9x9 - 7oς ΟΜΙΛΟ

Βαθμολογία

ομάδεςβαθμοίποινέςγκολN/I/Hεντόςεκτός
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ 000-0 0-0-0 0-0 0-0-0 0-0 0-0-0 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ (2) 000-0 0-0-0 0-0 0-0-0 0-0 0-0-0 
ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΑΣ 000-0 0-0-0 0-0 0-0-0 0-0 0-0-0 
ΑΤΕΡΜΩΝ BARCELONICA 000-0 0-0-0 0-0 0-0-0 0-0 0-0-0 
ΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ 000-0 0-0-0 0-0 0-0-0 0-0 0-0-0 
ΙΩΝΙΚΟΣ 000-0 0-0-0 0-0 0-0-0 0-0 0-0-0 
ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ (1) 000-0 0-0-0 0-0 0-0-0 0-0 0-0-0 

Σημειώσεις:

- Σημαντική σημείωση σχετικά με την βαθμολογία:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες(άρθρο 20 του Κ.Α.Π.). Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να παρουσιαστεί αυτόματα (ηλεκτρονικά) στην άνω βαθμολογία.Αναλυτικά οι αγωνιστικές

1η αγωνιστική
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ (2)
ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΑΣΑΤΕΡΜΩΝ BARCELONICA
ΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥΙΩΝΙΚΟΣ

2η αγωνιστική
ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ (1)ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ (2)ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΙΩΝΙΚΟΣΑΤΕΡΜΩΝ BARCELONICA

3η αγωνιστική
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ (1)
ΙΩΝΙΚΟΣΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ (2)

4η αγωνιστική
ΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΑΣΙΩΝΙΚΟΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ (1)ΑΤΕΡΜΩΝ BARCELONICA

5η αγωνιστική
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣΙΩΝΙΚΟΣ
ΑΤΕΡΜΩΝ BARCELONICAΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ (2)ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ (1)

6η αγωνιστική
ΑΤΕΡΜΩΝ BARCELONICAΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
ΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ (2)
ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΑΣΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ (1)

7η αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ (2)ΑΤΕΡΜΩΝ BARCELONICA
ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ (1)ΙΩΝΙΚΟΣ
ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΑΣΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ
8η αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ (2)ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
ΑΤΕΡΜΩΝ BARCELONICAΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΙΩΝΙΚΟΣΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ

9η αγωνιστική
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ (1)
ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΑΣΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ (2)
ΑΤΕΡΜΩΝ BARCELONICAΙΩΝΙΚΟΣ

10η αγωνιστική
ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ (1)ΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ (2)ΙΩΝΙΚΟΣ

11η αγωνιστική
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΙΩΝΙΚΟΣΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΑΤΕΡΜΩΝ BARCELONICAΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ (1)

12η αγωνιστική
ΙΩΝΙΚΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
ΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥΑΤΕΡΜΩΝ BARCELONICA
ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ (1)ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ (2)

13η αγωνιστική
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣΑΤΕΡΜΩΝ BARCELONICA
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ (2)ΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ (1)ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΑΣ

14η αγωνιστική
ΑΤΕΡΜΩΝ BARCELONICAΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ (2)
ΙΩΝΙΚΟΣΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ (1)
ΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΑΣ