Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ - 4ος ΟΜΙΛΟΣ

Αναλυτικά οι αγωνιστικές

1η αγωνιστική
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ
ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣΜΠΕΜΠΗΔΕΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥΠΑΟΚ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣΕΡΜΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

2η αγωνιστική
ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΠΑΟΚΕΡΜΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ ΙΩΝΙΑΣΕΣΠΕΡΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

3η αγωνιστική
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ
ΠΑΟΚΜΠΕΜΠΗΔΕΣ ΙΩΝΙΑΣ

4η αγωνιστική
ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣΠΑΟΚ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΕΡΜΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣΕΣΠΕΡΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

5η αγωνιστική
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΕΣΠΕΡΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΕΡΜΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΠΑΟΚΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ ΙΩΝΙΑΣΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

6η αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ
ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥΜΠΕΜΠΗΔΕΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣΠΑΟΚ
ΕΡΜΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

7η αγωνιστική
ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΠΑΟΚΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ ΙΩΝΙΑΣΕΡΜΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

8η αγωνιστική
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΜΠΕΜΠΗΔΕΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΕΡΜΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ

9η αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΠΑΟΚ
ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣΕΡΜΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ ΙΩΝΙΑΣΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ
10η αγωνιστική
ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ ΙΩΝΙΑΣΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΠΑΟΚΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΕΡΜΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

11η αγωνιστική
ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΕΡΜΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥΠΑΟΚ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣΜΠΕΜΠΗΔΕΣ ΙΩΝΙΑΣ

12η αγωνιστική
ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣΕΣΠΕΡΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ ΙΩΝΙΑΣΠΑΟΚ

13η αγωνιστική
ΠΑΟΚΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ
ΕΡΜΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ

14η αγωνιστική
ΕΣΠΕΡΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥΕΡΜΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣΠΑΟΚ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΜΠΕΜΠΗΔΕΣ ΙΩΝΙΑΣ

15η αγωνιστική
ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ ΙΩΝΙΑΣΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΠΑΟΚΕΣΠΕΡΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΕΡΜΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

16η αγωνιστική
ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΠΑΟΚ
ΕΡΜΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥΜΠΕΜΠΗΔΕΣ ΙΩΝΙΑΣ

17η αγωνιστική
ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ ΙΩΝΙΑΣΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣΕΡΜΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

18η αγωνιστική
ΠΑΟΚΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΕΡΜΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥΕΣΠΕΡΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣΜΠΕΜΠΗΔΕΣ ΙΩΝΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου