Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

5ος ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΙΔΩΝ Ε.Π.Σ.Μ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ομάδεςβαθμοίποινέςγκολN/I/Hεντόςεκτός
ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 000-0 0-0-0 0-0 0-0-0 0-0 0-0-0 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 000-0 0-0-0 0-0 0-0-0 0-0 0-0-0 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ 000-0 0-0-0 0-0 0-0-0 0-0 0-0-0 
ΟΜΑΔΑ Α 000-0 0-0-0 0-0 0-0-0 0-0 0-0-0 
ΠΑΟΚ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 000-0 0-0-0 0-0 0-0-0 0-0 0-0-0 
ΝΙΚΟΠΟΛΗ 000-0 0-0-0 0-0 0-0-0 0-0 0-0-0 
ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 000-0 0-0-0 0-0 0-0-0 0-0 0-0-0 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (1) 000-0 0-0-0 0-0 0-0-0 0-0 0-0-0 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 000-0 0-0-0 0-0 0-0-0 0-0 0-0-0 
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 000-0 0-0-0 0-0 0-0-0 0-0 0-0-0 

- Σημαντική σημείωση σχετικά με την βαθμολογία:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.). Κάτι τέτοιο δεν παρουσιάζεται αυτόματα (ηλεκτρονικά) στην άνω βαθμολογία. Θα υπάρξει σημείωση με το τέλος του πρωταθλήματος.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟΟΜΑΔΑ Α
ΠΑΟΚ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝΙΚΟΠΟΛΗ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (1)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ


2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΠΑΟΚ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (1)ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΝΙΚΟΠΟΛΗΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ


3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣΠΑΟΚ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΟΜΑΔΑ Α
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (1)ΝΙΚΟΠΟΛΗ


4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (1)
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΠΑΟΚ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΑΝΙΚΟΠΟΛΗ


5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΟΜΑΔΑ Α
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (1)ΠΑΟΚ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΝΙΚΟΠΟΛΗΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ


6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΠΑΟΚ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΟΜΑΔΑ Α
ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΝΙΚΟΠΟΛΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (1)
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ


7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΟΚ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (1)ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΝΙΚΟΠΟΛΗΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΑΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ


8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣΝΙΚΟΠΟΛΗ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΠΑΟΚ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΑΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (1)


9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣΟΜΑΔΑ Α
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (1)
ΠΑΟΚ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΝΙΚΟΠΟΛΗΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ
ΝΙΚΟΠΟΛΗΠΑΟΚ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (1)ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ


11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΟΚ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (1)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΝΙΚΟΠΟΛΗ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΟΜΑΔΑ Α


12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΟΚ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΑΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΝΙΚΟΠΟΛΗΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (1)


13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (1)ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΠΑΟΚ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΝΙΚΟΠΟΛΗΟΜΑΔΑ Α


14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΑΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΠΑΟΚ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (1)
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟΝΙΚΟΠΟΛΗ


15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΠΑΟΚ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΝΙΚΟΠΟΛΗΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (1)ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ


16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟΠΑΟΚ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (1)
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΝΙΚΟΠΟΛΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥΟΜΑΔΑ Α


17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΝΙΚΟΠΟΛΗΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΠΑΟΚ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (1)ΟΜΑΔΑ Α


18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΑΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (1)ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΠΑΟΚ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΝΙΚΟΠΟΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου